۸۸۴۲۷۴۰۸ و ۸۸۴۶۱۵۵۰ و  ۸۸۴۵۴۴۷۵ info@afae.in

MCU واحد كنفرانس چند نقطه اي

شرکت فنی و مهندسی آفاع MCU واحد كنفرانس چند نقطه اي

MCU واحد كنفرانس چند نقطه اي

ارسال شده توسط

 MCU يا واحد كنفرانس چند نقطه اي جزيي از شبكه ويدئو كنفرانس مي باشد كه امكان برقراري ارتباط همزمان بين بيش از دو پايانه را فراهم مي آوردا. این دستگاه. می تواند  از 8 نطقه تا 128 نقطه را ساپورت کند شامل دو بخش است. MC وظيفه كنترل و مديريت كنفرانس . MP وظيفه ادغام و سوئيچ كردن جريان هاي ويدئويي و صوتي رسيده از پايانه ها را بر عهده دارد.

MCU يا واحد كنفرانس چند نقطه اي جزيي
MCU يا واحد كنفرانس چند نقطه اي جزيي

  SCS-8000E is a high performance embedded and integrated Multipoint Control Unit (MCU), which provides an IP-based videoconferencing bridging platform. This innovative unit is combined with integrated services such as Gatekeeper, proxy and T.120, no need of deployment of any additional device or server in existing network environment. No matter through Internet, VPN (Virtual Private Network) or leased lines, SCS-8000E performs cost-effectively with the most concise architecture to replace the conventional “platform + additional servers” structure. SCS-8000E supports efficient H.264 video coding/decoding technology and H.239 dual video stream, it also provides powerful media processing capabilities such as Continuous Presence and Intelligent Audio Mixing.

Products Highlights

– Quality Conference Result
With efficient H.264 video codec and wideband audio processing technologies, SCS-8000E can reach a DVD image resolution for videoconferencing effect and support H.239 dual video streaming standard, which allows multiple sites to share PC images with resolution of up to 1024 × 768.

– Flexible Access Capacity
SCS-8000E is configured of access capacity of 8 ~ 64 channels, with convention of 16 group meetings at the same time. Each access node supports a streaming bandwidth up to 4 Mbps. It is very suitable to multiple access networks with different bandwidth conditions such as the Internet, leased lines and LANs.

– Excellent Network Adaptability
With the embedded proxy service, SCS-8000E supports NAT/firewall transversal and allows to deploy endpoints at any place without interference of network security policy. Using Intelligent Packet Loss Recovery (IPLR) and QoS technologies, SCS-8000E ensures operation stability under various network environments, even through ADSL access from a remote site, your access quality to conference can also be maintained satisfactory.

Powerful Conference Features
With a layout of 4, 9, or 16 sites in Continuous Presence and function of Intelligent Audio Mixing, SCS-8000E supports a perfect interactive conference with multiple parties. Conference template and conference booking command allow you to originate a conference with number of participants and various preset parameters, anytime just by simple button click. Furthermore, you may use Meeting Control System (MCS), a friendly GUI software for a complete conference management.

– High Security and Reliability
SCS-8000E gives a high-reliable 128-bit encryption mechanism to insure conference information security. Its embedded design architecture and strict authentication policy can completely protect system safety and prevent unauthorized access.

– Cost Effective and Protect Investment
With a single hardware platform, embedded design architecture integrated with services such as GK, proxy and T.120, SCS-8000E is an all-in-one solution for functions provided by multiple devices or servers otherwise. Therefore, your system setup and maintenance cost will be tremendously reduced. Since the system can be upgraded through software to higher version in terms of capacity, new protocols and features, your investment is fully protected.

  • فوریه 11, 2017